NYHETSARKIVET
12 jun 2019 14:04
Swefilmer-männen får inte resning i hovrätten
Hovrätten dömde de två männen bakom Swefilmer för upphovsrättsbrott och skadeståndsansvar om två miljoner. De nekades även prövningstillstånd. Efter att HD i målet mot Dreamfilm senare underkände film- och tv-bolagens ersättningsmodell, och ändrade till 400 000 kr, ville männen bakom Swefilmer få resning i hovrätten. Detta har nu avslagits.

"Att rättstillämpningen i ett mål inte stämmer överens med ett senare avgörande av Högsta domstolen innebär inte att rättstillämpningen uppenbart strider mot lag (set.ex. NJA 2013 s. 746 p. 14 med hänvisningar och NJA 2016 s. 320 p. 7). 12. Högsta domstolens avgörande i Dreamfilm utgör redan med hänsyn till detta inte skäl för resning i Swefilmer", skriver Högsta domstolen i sitt beslut.

Männen får alltså därmed avslag på ansökan om resning och klagan över domvila.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561