NYHETSARKIVET
18 jul 2019 11:58
Q2 2019: Tele2 tappar omsättning och digital-tv-kunder

Två procent omsättningstapp i svenska verksamheten. Och nära 50 miljoner mindre intäkter vad gäller digital-tv jämfört med Q2 2018. Det framkommer i Tele2:s rapport för andra kvartalet 2019.

Här är Tele2:s Sverigesiffror för Q2, motsvarande tal för Q2 2018 inom parentes. Belopp redovisas i miljoner kr och kundantal i tusental.

Intäkter (Mkr)
Konsument
Mobil: 1 480,7 (1 462,7)
::Postpaid: 1 190,3 (1 167,9)
::Prepaid: 290,4 (294,8)
Fast: 1 532,8 (1 574,8)
::Fast bredband: 626,6 (594,6)
::Digital TV: 807,8 (856,4)
::::Kabel & Fiber: 463,8 (479,5)
::::DTT: 344,0 (376,9)
::Fast telefoni & DSL: 98,5 (123,8)
Fastighetsägare & Andra: 177,6 (183,8)
Tjänsteintäkter från slutkunder: 3 191,1 (3 221,3)
::Operatörsintäkter: 220,0 (202,6)
::Hårdvaruförsäljning: 448,1 (519,8)
::Intern försäljning: 0,0 (0,0)
Totalt konsument: 3 859,2 (3 943,7)

Företag
Mobil: 456,2 (474,9)
Fast: 275,7 (308,5)
Lösningar: 276,4 (263,7)
Tjänsteintäkter från slutkunder: 1 008,3 (1 047,2)
::Operatörsintäkter, exkl. Wholesale: 34,9 (34,7)
::Hårdvaruförsäljning: 374,5 (421,3)
::Wholesale: 170,3 (139,2)
::Intern försäljning: 9,7 (0,9)
Totalt konsument: 1 597,7 (1 643,3)

Totalt Sverige: 5 456,9 (5 587,0)


Underliggande EBITDA exkl. IFRS 16
Konsument: 1 447,3 (1 408,1)
Företag: 335,0 (323,2)
::varav Wholesale: 77,4 (37,2)
Totalt: 1 782,2 (1 731,2)


Underliggande EBITDA
Konsument: 1 603,5 (1 408,1)
Företag: 419,0 (323,2)
::varav Wholesale: 97,4 (37,2)
Totalt: 2 022,5 (1 731,2)

Operativa data (tusental kunder)
Adresserbart footprint
Hushåll: 3 249 (2 948)

Konsument RGUer
Mobil: 2 957,9 (2 967,6)
::Postpaid: 1 840,7 (1 794,4)
::Prepaid: 1 117,2 (1 173,2)
Fast: 2 191,0 (2 243,3)
::Fast bredband: 851,9 (801,0)
::Digital TV: 1 040,8 (1 074,0)
::::Kabel & Fiber: 662,7 (654,4)
::::DTT: 378,0 (419,6)
::Fast telefoni & DSL: 298,3 (368,3)
Summa konsumentkunder: 5 148,9 (5 210,9)

Företags RGUer:
Mobil: 912,6 (867,3)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561