NYHETSARKIVET
7 aug 2019 13:47
Tittandet på smartphones och smart tv fortsätter öka

Enligt en rapport från Ampere Analysis ökar onlinevideo-tittandet på smartphones och smart tv i såväl Europa som USA. I Europa ligger ökningen starkare, på mellan 7-8 procent, men penetrationen är fortfarande högre i USA där internetanvändare som tittar via smart tv ligger på 71 procent (jämfört med 67 i Europa.

I åldersgruppen 18-24 år ligger siffran för dagligt videobruk på smartphones på 87 procent i både USA och Europa. Förändringen har skett mellan Q3 2018 och Q1 2019.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561