NYHETSARKIVET
7 aug 2019 13:47
Ny strategi när tillstånden för marksänd tv upphör 2020

31 mars 2020 upphör alla tillstånd att sända marksänd tv. Under hösten förbereder Myndigheten för press, radio och tv för utlysning av lediga sändnings- och frekvensområden. Inför detta har myndigheten, tillsammans med Konkurrensverket och PTS, också tagit fram ny strategi, vilket kan sammanfattas så här:

• Avsatt frekvensutrymme ska användas för tv-sändningar.
• Ledigt frekvensutrymme ska så snart som möjligt utlysas på nytt.
• Minst tre sändarnät ska använda den effektivare utsändningstekniken DVB-T2. MPRT kan under tillståndsperioden besluta att även övriga sändarnät ska migrera till DVB-T2. En sådan övergång ska ske om det är nödvändigt av frekvenstekniska skäl eller om det utifrån ett tydligt konsumentperspektiv är lämpligt att en sådan övergång sker.
• Det ska vara möjligt att söka tillstånd för sändningar i såväl sd- som hd-kvalitet.
• Parallellsändningar i sd- och hd-kvalitet kan komma att tillåtas i begränsad omfattning om det kan motiveras utifrån ett konsumentperspektiv.
• Det ska vara möjligt att söka tillstånd även för lokala och regionala programtjänster.

Här kan du läsa om nya föreskrifter för ansökan: Läs mer


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561