NYHETSARKIVET
12 aug 2019 13:59
Resultatminskning med 15 procent för Canal Digital 2018
Rörelseresultatet för Canal Digital Sverige sjönk till 224,3 miljoner kr 2018, vilket är en minskning med 15,1 procent mot 2017. Det visar den årsredovisning som Canal Digital lämnat in till Bolagsverket. Trots detta har styrelsen föreslagit en vinstutdelning på 130 miljoner kr till Telenor i Norge. Det dåliga resultatet beror främst på sjunkande täckningsbidrag och minskad kundbas.

"Konkurrensen från fiber-tv och OTT-erbjudanden fortsätter att öka. Canal Digital har därför ett stort fokus på att jobba effektivt med försäljning och anti-churnaktiviteter för att hålla kundbasen på tillfredsställande nivåer. Men konkurrensbilden, samt ett par engångseffekter som bidrog till ökad churn, resulterade i att kundbasen för DTH minskade jämfört med 2017", skriver de bland annat i verksamhetsberättelsen.

B2B visade dock starkt resultat, samt play – där set top-boxen OnePlace lanserades under våren. Antalet kunder som använder playtjänster ökade med 12,5 procent under 2018.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561