NYHETSARKIVET
2 okt 2019 13:51
Telenors Ulrika Steg till förvärvade operatören DNA:s styrelse
Ulrika Steg, chef för Telenor Sveriges företagsmarknad, har föreslagits till den finska operatören DNA:s styrelse. Det framgår av kallelsen till en extra bolagsstämma i DNA den 31 oktober i år.

Förutom Ulrika Steg föreslås även CFO, Jørgen Arentz-Rostrup, marknadsdirektören Fredric Scott Brown och M&A-direktören Nils Katla, samtliga från Telenors koncernledning för nyval till styrelsen.
De nuvarande ledamöterna Tero Ojanperä, Anni Ronkainen och Kirsi Sormunen föreslås sitta kvar i styrelsen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561