NYHETSARKIVET
2 okt 2019 13:56
SVT mer flexibla, men teknikskiftet ger risk för uppsägningar
I våras effektiviserade SVT för att bland annat skapa utrymme för lokal journalistik. Nu planeras ytterligare förändringar, detta genom att satsa på ny teknik. Ambitionen är att rationalisera 14 produktionstekniska tjänster och nyinvestera 14 tjänster i lokal journalistik. Pengar ska frigöras från teknik kopplad till nyhetsstudior och ett ändrat produktionsstöd.

- Det utgår från ett beslut i SVT:s företagsledning att gå över till modernare teknik med distansproduktion. Det handlar om effektivare och smidigare teknik där vi sänder från två orter istället för dagens 10. Vi sänder ju redan idag via distansproduktion, dels testar vi tekniken i Göteborg, dels har Norrköpingsredaktionen länge sänt ut Stockholmsnyheterna. Alla dessa förändringar vi gör handlar om att vill finnas på fler orter och vara mer flexibla. Den lokala journalistiken blir allt viktigare, säger Anne Lagercrantz, chef på nyhetsdivisionen på SVT, till TV-Nyheterna.

TVN: Men hur uppnås denna flexibilitet? De tekniska utsändningarna av lokala nyheter ska nu alltså ske från två orter – Göteborg och Malmö – istället för dagens tio. Kommer det att beröra folks anställningar?

- Vi förhandlar med facket vad gäller idén att slå ihop de två rollerna teknisk service och produktions-koordinator. Och det finns en risk för övertalighet. Men det är för tidigt att säga exakt hur det påverkar personalen, säger Lagercrantz.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561