NYHETSARKIVET
24 okt 2019 22:16
EXTRA: ALLISON KIRKBY TAR ÖVER TELIA
Telia Companys styrelse har utsett Allison Kirkby till vd och koncernchef för Telia Company. Det meddelar bolaget ikväll.

Allison har omfattande erfarenhet från olika positioner i telekombranschen och kommer närmast från rollen som vd och koncernchef för TDC-koncernen. Hon kommer att tillträda under det andra kvartalet 2020. Christian Luiga blir kvar som tillförordnad vd och koncernchef fram till dess och återgår sedan till sin roll som Executive Vice President och finanschef för Telia Company.

Som tidigare meddelats, inleddes rekryteringsprocessen i augusti med hjälp av ett externt rekryteringsföretag. De viktigaste sökkriterierna identifierades genom intervjuer med valberedningens medlemmar, styrelsens ledamöter och medlemmar i Telias Companys koncernledning. Därefter gjordes en kartläggning av lämpliga kandidater i Norden och internationellt.

"Telia Companys styrelse är mycket glad och stolt över att idag kunna presentera Allison som ny vd och koncernchef för Telia Company. Allison besitter alla de egenskaper som har varit på styrelsens lista under rekryteringsprocessen. Hon har gedigen branscherfarenhet både inom telekom och media, en stark drivkraft att genomföra förändringar, ett visionärt synsätt och starkt fokus på tillväxt", säger Marie Ehrling, styrelseordförande för Telia Company.

"Allison har även under sin karriär visat ett starkt ledarskap som engagerar och entusiasmerar, vilket är en förutsättning för att framgångsrikt genomföra de stora förändringar som Telia Company för närvarande genomgår vad gäller nya affärsmodeller, förändrade arbetssätt och snabb teknisk utveckling. Allison kommer att föra Telia Company vidare i dess ambition att bli det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum", fortsätter Marie Ehrling.

"Jag är glad och mycket hedrad över att vara utsedd till vd och koncernchef för Telia Company. Givet dess unika tillgångar, storlek och marknadsposition, har Telia Company möjligheten att fungera som en förebild för den globala telekombranschen och visa fördelarna med digitalisering till sina intressenter, i synnerhet för kunderna och ägarna. Jag ser mycket fram emot att lära känna Telia och de anställda under tiden som vi gemensamt kommer att arbeta för att föra Telia Company framåt", säger Allison.

Telia Companys tillträdande styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer har under veckan varit i kontakt med Allison och informerade därefter styrelsen att han fullt ut stödjer beslutet att utnämna henne till vd och koncernchef.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561