NYHETSARKIVET
29 okt 2019 13:53
MTG skär ner på personal, samt överväger börsnotering i USA

MTG ska genomföra ett effektiviseringsprogram, samt en översyn av strategin vad gäller gaming och esport. Det skriver bolaget idag. Detta kan, efter att MTG blivit uppvaktade efter uppdelningen, resultera i ett möjligt joint venture – eller att bolaget övergår till att helt fokusera på esport. Samtidigt meddelar man att en börsnotering i USA kan genomföras.

"Vi har möjligheten att etablera MTG som en global ledare inom esport-industrin och vi kommer att öka takten i vårt värdeskapande genom att i högre grad kombinera och utvinna synergier i vårt ägande av de två starkaste varumärkena inom esport globalt, med hjälp av vår starka finansiella ställning och vår kommersiella expertis. Genom översynen av strategin kommer vi att överväga alla alternativ för att vår gamingvertikal ska realisera och skapa maximalt aktieägarvärde, och samtidigt analysera potentialen för MTG som ett renodlat globalt esport-bolag", säger MTG:s koncernchef och vd Jørgen Madsen Lindemann i en kommentar.

Vilka bolag som uppvaktat MTG om samgående framkommer inte. MTG kommer under kommande år även att genomföra ett effektiviseringsprogram med årliga besparingar på cirka 50 miljoner kronor. Vilket antagligen betyder att organisationen kommer att slimmas ordentligt:

"Programmet är resultatet av en omfattande intern analys av verksamheten sedan MTG:s lansering mars 2019 och innebär vid ett genomförande en minskning av kostnader för personal och lokaler", skriver bolaget i sin kvartalsrapport idag.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561