NYHETSARKIVET
4 nov 2019 13:45
Lagercrantz om kritiken mot SVT:s förändringsarbete
Förra veckan pyste en hel del missnöje mot SVT från såväl facket som medarbetare. Och en stor artikel i Journalisten pekade ut flera problem. Det handlar bland annat om fokuseringen på digitala nyheter, arbetsmiljöproblem och förändringar inom lokaljournalistik. Nu svarar divisionschef Anne Lagercrantz på kritiken:

"Förändring är inte lätt, det blir inte alltid rätt. Vi har ett jobb att göra internt med att förstå och åtgärda de problem som tas upp. Vi tar det missnöje som kommer till uttryck i Journalistens artikel och till viss del i medarbetarundersökningen på stort allvar. Det är ett internt jobb som ledningen för Nyhetsdivisionen redan inlett. Här diskuterar vi alltifrån tempo och stöd kring förändringarna till hur vi har en bättre dialog och skapar en större trygghet kring det nya. Grunden är en hållbar arbetsmiljö", säger Lagercrantz i SVT:s interntidning.

"En stor del i förändringsarbetet är att göra mer fördjupande nyhetsjournalistik. Riksnyheterna har framgångsrikt skapat ett granskningsnav. Lokalt frigör vi resurser för att investera i journalistik och tack vare förra veckans sändningstillstånd så kommer vi också nyinvestera. Vi står inför en historisk satsning på lokal journalistik. I ett första steg stärker vi lokala redaktioner med fyra reportrar så att de lokala reportrarna avlastas när de levererar till riksnyhetsprogrammen."

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561