NYHETSARKIVET
11 nov 2019 14:10
TV4 riskerar åter böter på 200 00 kr för annonsavbrott
Ännu en gång fäller Granskningsnämnden Bonnier Broadcasting och TV4 för felaktigt placerat annonsavbrott. Denna gång under programmet Johan Glans World Tour of the World. Nämnden ansöker hos Förvaltningsrätten att TV4 ska betala en avgift om 200 000 kr.

"Granskningsnämnden har granskat sändningen och konstateraratt samtliga fyraannonsavbrott i Johan Glans World tour of the world placerades på ett sådant sätt att de avbröt komikerns skämt", skriver nämnden i sin bedömning, något som TV4 medger:

"Som TV4 AB redogjort för i tidigare yttranden har det under en begränsad period förekommit problem med placeringen av reklamavbrott. Programbolaget vidtog omedelbara åtgärder men utesluter inte att detta kan påverka ytterligare program som bearbetats under den här specifika perioden", skriver TV4 i sitt yttrande.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561