NYHETSARKIVET
19 nov 2019 14:04
Oklart vilka EU menar som potentiella köpare av Telias OTT
Enligt det Individual Confidentiality Agreement från EU-kommissionen, om Telias köp av Bonnier, som TV-Nyheterna har kommit över måste EU godkänna den operatör som får tillgång till de OTT-tjänster från Bonnier Broadcasting som blir Telia Companys efter köpet. Men vilka kan komma på fråga? Som tidigare framkommit måste Telia låta (minst) en annan svensk operatör få tillgång till streamingrättigheterna, men dokumenten är allt annat än klargörande vad gäller vilka kriterier som eftersöks.

Köparen måste ha minst 20 procent av marknaden. Så mycket förstår vi. Vi vet också att operatörernas jurister kliar huvuden för tillfället för att reda i vad EU egentligen menar när de beskriver köparna som att inneha "OTT standalone rights with a share higher than (0-20%) in the most recent year" och hänvisar till MMS-mätningar.

Telia har, enligt EU, ett år på sig att hitta en köpare. Om köparen inte uppfyller alla kriterier får de ytterligare ett halvår på sig att presentera en ny kandidat.

Vidare krävs att köparen är oberoende utan förbindelse med Telia eller Bonnier. Köparen måste också ha de finansiella resurser som krävs för att tillhandahålla och utveckla sin OTT-tjänst som trovärdig och konkurrenskraftig.

EU-kommissionen skriver slutligen: ”När Telia Company har nått en överenskommelse med en köpare måste Telia Company lämna in en fullständig dokumentation och förslag, inkluderande en kopia på överenskommelsen, inom en vecka till EU-kommissionen och den utsedde övervakningsförvaltaren. Här måste Telia Company kunna demonstrera för kommissionen att köparen uppfyller alla kriterier och att OTT-rättigheterna har licenserats på ett sätt som följer kommissionens beslut”.

TV-Nyheterna har frågat Telia Company om deras tolkning, men har vid pressläggning ännu inte fått något svar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561