NYHETSARKIVET
2 dec 2019 13:54
SVT: Nationella och internationella gatekeepers roll bör utredas
I SVT:s remissvar på betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag finns bland annat kommentarer på självregleringssystemet, sanktionsmöjlighet vad gäller Överliggande inslag och ändringar i tv-sändningar och beställ-tv, samt MPRT:s roll för en samreglering för form och kriterier för att framhäva europeisk produktion.

Under rubriken Upptäckbarhet i onlinemiljö, där utredningens bedömning är att: Frågan om att införa bestämmelser om upptäckbarhet i onlinemiljö bör utredas vidare, lämpligen i samband med en översyn av bestämmelserna om vidaresändningsplikt, uttrycker SVT, om än subtilt, att Telias köp av Bonnier kan hämma den mediala mångfalden.

"Med tiden blir det också allt fler aktörer som påverkar möjligheten för allmänheten att upptäcka och få tillgång till innehåll i onlinemiljö. Det sker dessutom allt mer vertikalintegrering på mediemarknaden. Allt fler distributörer går ihop med innehållsföretag, vilket skapar incitament för dem att lyfta fram just sitt innehåll eller annat kommersiellt intressantinnehåll. Det i sin tur gör att andra innehållsleverantörer nedprioriteras."

SVT skriver vidare i remissvaret om de stora nationella och internationella aktörerna som gör det svårt att "förhandla sig till en bra position, dvs synlighet för användarna":

"SVT välkomnar därför en utredning om frågan, men det kan vara lämpligt att utreda frågan tillsammans med en rad andra frågor som rör public services distribution på lång sikt. Antalet som har marknätet som primär lösning för att ta emot tv minskar och onlinedistributionens betydelse ökar. Utöver marknätets relevans för mottagning av tv finns också ekonomiska aspekter som motiverar en översyn av ett antal distributionsfrågor. Det finns en risk att kommersiella aktörer lämnar marknätet under nästkommande tillståndsperiod, vilket skulle kunna få stora ekonomiska konsekvenser", skriver SVT.

Hela remissvaret kan läsas här: Läs mer


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561