NYHETSARKIVET
13 dec 2019 14:40
MPRT: Underhållning och sport ökar, lokal journalistik minskar
Sportutbudet ökar, liksom underhållning medan journalistik och lokala nyheter minskar. Myndigheten för press, radio och tv släpper en rapport om medieläget i Sverige, Medieutveckling – Mediemångfald, där de undersöker det oändliga medieutbudet.

"Att det finns ett stort utbud av underhållning, drama och sport är positivt för tittarna, valfriheten ökar. Men det är bekymmersamt att den lokala nyhetsjournalistiken samtidigt minskar. Det är tydligt att verktygen för att stärka tillgången till nyhetsjournalistik i hela landet behöver vara effektiva", säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv i samband med att rapporten släpps.

Om globaliseringen och konsolideringar skriver de så här:

"Bakgrunden till dessa affärer är dels minskad lönsamhet för många svenska mediebolag, dels behovet av ökade investeringar för att kunna konkurrera med övriga aktörer på marknaden. De globala aktö-rerna har på kort tid skapat sig en stark position på den svenska mediemarknaden. Tillsammans med förändrade konsumentbeteenden, som bland annat gör att mediebolagen måste fortsätta satsa på flera distributionsformer parallellt, påverkar det de svenska mediebolagens lönsamhet. De traditionella medierna tappar i räckvidd och upplaga. Affärsmodellerna är i gungning. Därtill kommer att teknik-utveckling är resurskrävande. Samordning, kostnadsbesparingar och skalfördelar är en förutsättning för att nå lönsamhet vilket talar för att redan stora aktörer kommer att växa ytterligare. I tider av en ökande konkurrens från globala aktörer kan det alltså antas att konsolideringarna kommer att fortsätta."

Hela rapporten kan läsas här: http://www.mprt.se/documents/publikationer/medieutveckling/mediema%cc%8angfald%202019.pdf?epslanguage=sv


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561