NYHETSARKIVET
13 dec 2019 14:41
Luiga: Telia deltar inte på detaljnivå i förhandlingarna
Telias tillförordnade vd Christian Luiga håller med finansminister Ibrahim Baylan om att svenska staten inte kan påverka konflikten mellan Telia och Tele2 i form av aktieägare. I ett pressmeddelande skriver han att svenska staten inte är någon majoritetsägare i Telia Company, de är bara en av cirka 500 000 aktieägare.

"Den pågående affärsförhandlingen om distributionsrättigheter mellan TV4 Media och Com Hem, som ägs av Tele2, är en regelbundet återkommande händelse mellan TV4 och operatörerna innan en avtalsperiod upphör. Telia, som ägare av TV4, deltar inte i detaljerade affärsavtal. Eftersom detta är en operativ fråga, ansvarar TV4 för diskussionerna med Com Hem, vilket är helt i linje med de åtaganden som vi erbjöd Europeiska kommissionen och hör till normal företagsledning. Det är helt irrationellt att tro att jag, som vd för Telia, skulle delta i detaljerade samtal om en av våra dotterbolags konkurrenter", skriver Luiga.

Men han skriver också att han gärna träffar Kinneviks vd om det skulle hjälpa i avtalsförhandlingarna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561