NYHETSARKIVET
16 dec 2019 13:40
NENT tillsätter rollen som Head of Diversity & Inclusion
Mohamud Osman lämnar vd-rollen på CloseTheGap för att tillträda den nya positionen Head of Diversity & Inclusion på Nordic Entertainment Group. I arbetet ingår att ta fram långsiktig strategi kring EDI-frågor (equality, diversity, inclusion).

"På NENT Group utgår vi från människor i allt vi gör. Vi bygger en kultur formad av tydliga värderingar som arbetats fram av våra anställda och som möjliggör för oss alla att vara oss själva, att utvecklas och att nå vår fulla potential. Som vår första Head of Diversity & Inclusion någonsin kommer Mohamud med sin kompetens och passion inspirera oss att bli en organisation som håller allra högsta standard både som en ledande leverantör av underhållning och som arbetsgivare", säger Shara Kuppersmidt, Group Chief People an Culture, om tillsättningen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561