NYHETSARKIVET
24 jan 2020 13:33
Debatt: Mångfaldssatsning eller Filmstaden, vad hindrar svensk film?
Sveriges Biografägarförbunds ordförande Peter Fornstam gick nyligen ut och beklagade sig över de dåliga siffrorna för svensk film 2019. Och skyllde onyanserat på Filminstitutets satsning på mångfald. I en replik på detta skriver representanter från Oberoende filmares förbund, Wift och Sveriges filmregissörer att problemet snarare är biokedjan Filmstadens monopol:

"Något att gräva djupare i är hur Svenska Biografägareförbundet kontrolleras av biokedjan Filmstaden, som ägs av amerikanska AMC, som i sin tur ägs av kinesiska Wanda. Filmstaden (f.d. SF Bio) dominerar helt den svenska biomarknaden. Tillsammans med Svenska Bio, som de äger till hälften, har de en marknadsandel på cirka 85 procent. De bestämmer i stor utsträckning vilka filmer som ska få visas i Sverige, och därmed vilka publiken kan välja att se. Om de på allvar är intresserade av att höja svensk films marknadsandel, vore det mer intressant att höra deras perspektiv på hur svensk film kan ges bättre förutsättningar på deras biografer, istället för på vem som ska få göra film."

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561