NYHETSARKIVET
24 jan 2020 13:34
Disneys svenska vd Eric Broberg om upphovsrättsdirektivet
Under ett seminarium i går på tema European Copyright Directive - Business as usual or a game changer for US companys diskuterades de omtalade artiklarna 15 och 17. Bland talarna fanns Eric Broberg, ordförande i Film- och tv-branschens samarbetskommitté, tillika vd för Disney i Sverige och han hade bland annat detta att säga om artikel 17, det så kallade upphovsrättsdirektivet:

Avtalsfrihet bör inte påverkas. Det är viktigt att rättighetshavare inte ska vara skyldiga till obligatorisk licensiering eller att ingå licensavtal.

Klargörande av laglig modell. En säker hamn för plattformar kan inte läka användarens intrång. Bevisbörda och kostnader för bevisinhämtning ska följa nuvarande processuella regler.

Den tekniska och snabba utvecklingen kräver ett behov av en flexibel lagstiftning.

Sverige är allvarligt drabbat av upphovsrättsintrång. Recital 62 I EU general Data Protection Regulation borde inkluderas i den svenska implementeringen.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561