NYHETSARKIVET
14 feb 2020 13:32
Q4 2019: Net Insight går back 24 miljoner kr exklusive Sye
Nettoomsättningen ligger på ungefär samma nivå som föregående kvartal när Net Insight nu presenterar Q4 exklusive delen Streamng Solutions, där snart avyttrade Sye ligger. Rörelseresultat för kvarvarande verksamheten landade på -24,1 miljoner kr, att jämföra med 50,6 miljoner kr Q4 2018.

"Sammanfattningsvis har vi under kvartalet tagit viktiga steg för att lägga grunden för framtidens Net Insight. Med tydligare fokus och ökade investeringar ska vi driva tillväxt i vår lönsamma kärnaffär Media Networks. Avyttringen av Sye skapade överlikviditet, och bolaget har för avsikt att föreslå en kapital-återföring, och återkommer senare om formerna för detta. Tillträdande vd Crister Fritzson kommer tillsammans med ledningsgruppen att se över långsiktiga mål och tillväxtstrategier för Net Insight, för presentation senare under året", skriver tillförordnade Anders Harrysson i vd-ordet.

Nye vd:n Crister Fritzson tillträder 14 april 2020.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561