NYHETSARKIVET
6 mar 2020 13:54
Efter försäljningen av Sye, Net Insight stärker Media Networks
Efter att Net Insight sålt Sye-verksamheten till Amazon jobbar man nu för att stärka kvarvarande kärnverksamheten Media Networks. Detta genom att nu köpa Aperi Corporations produktportfölj för 1,2 miljoner USD.

"Genom att komplettera vår portfölj med Aperi-produkterna, kan vi förstärka vårt erbjudande och täcka fler användningsområden till både existerande och nya kunder. Transaktionen är en viktig del i att bygga det nya Net Insight", säger Crister Fritzson, tillträdande vd för Net Insight (från och med april 2020), i en kommentar.

Net Insight har inom Media Networks nyligen lanserat nya medietransportprodukter som Nimbra 400 och Nimbra Edge.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561