NYHETSARKIVET
20 mar 2020 13:27
NENT ställer in planerade utdelningen, ska spara 700 miljoner kr
Nordic Entertainment Groups styrelse kommer inte inför kommande årsstämma, som tidigare indikerats, att föreslå utdelning till aktieägare om 7 kr per aktie för 2019. Det framkommer i ett pressmeddelande idag. NENT vidtar även ytterligare åtgärder efter att redan tidigare sagt att det som nu händer kommer att ha negativ påverkan på verksamhet och tillväxt. 700 miljoner kr ska sparas, men ingen intention finns att säga upp fast anställd personal.

"De nya åtgärderna omfattar, men begränsas inte av, minskade program- och produktionskostnader, senarelagda eller inställda utvecklingsprojekt som inte är nödvändiga eller berör kärnverksamheten, sänkta försäljnings- och marknadsföringskostnader, samt att samtliga incitamentsprogram för ledande befattningshavare ställs in för 2020. Då bolaget har omorganiserats under de senaste månaderna för att anpassa organisationen för framtiden föreligger inte någon intention att säga upp fast anställd personal, men kostnader kommer att dras ned för frilansare och konsulter och nyanställningar kommer endast att genomföras för absolut nödvändiga funktioner", skriver NENT bland annat.

"Den föreslagna justeringen i kompensation för våra ledande befattningshavare och aktieägare handlar om en harmonisering mellan de som arbetar i verksamheten och de som valt att investera i den. Som en representant för båda dessa grupper är jag övertygad om att dessa åtgärder är de rätta att ta givet den situation vi nu befinner oss i. Vi är väl finansierade för att fortsätta utveckla vår verksamhet och grunden i vår strategi och de möjligheter som vi har med våra streamingtjänster är oförändrade", säger vd och koncernchef Anders Jensen om beslutet.

Styrelsen kommer också att föreslå att årsstämman ger styrelsen mandat att besluta om återköp av egna aktier upp till 10 procent av utestående aktier. NENT Group har 3,3 miljarder kr i outnyttjade kreditfaciliteter, en kassa om 1,4 miljarder kr. De avslutade 2019 med nettoskuld om 4 139 miljoner kr.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561