NYHETSARKIVET
29 apr 2020 13:27
Q1 2020: Omsättning ner men resultat på plus för Net Insight
Nettoomsättningen minskade med 13,5 procent för Net Insight under första kvartalet och landade på 94 miljoner kr. Rörelseresultatet vände dock från röda siffror till 8,3 miljoner kr och periodens resultat till 250 miljoner kr efter avyttringen av Sye till Amazon som innebar en realisationsvinst om 246 miljoner kr.

"Jag ser med tillförsikt fram emot att jobba tillsammans med medarbetare och ledning för att bygga ett framgångsrikt och växande bolag. Första steget på den resan är att säkerställa intern effektivitet och tydliga prioriteringar, samt att driva tillväxt i vår befintliga kärnmarknad. Över tid ska vi utvärdera och hitta expansionsmöjligheter i närliggande segment", skriver Crister Fritzson i sitt första vd-ord för Net Insight.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561