NYHETSARKIVET
29 apr 2020 13:28
Covid-19 påverkar Edgewares första kvartal och resten av året
Med sjunkande nettoomsättning på 22 procent och EBIT på -5,7 miljoner kr har Covid-19 drabbat Edgeware hårt under första kvartalet. Och det kommer även att påverka resultatet negativt för helåret. Främst handlar det om kunder och aktivitet i APAC, men även i Europa.

"Kina och Hong Kong var de första länderna som drabbades och som tillämpade strikta karantänsregler. I dessa länder har det i kvartalet i stort sett varit omöjligt att göra nya affärer även om tjänsteaffären har fortsatt att genera intäkter. Detta återspeglar sig i första kvartalets låga omsättning i APAC. I Europa har några av våra nya kunder påverkas negativt av fallande annonsintäkter som en följd av lägre affärsaktivitet generellt i samhället. Vi har också sett att inställda sportevenemang, som till exempel EM i fotboll och OS i Tokyo, påverkar vår affär negativt då en del nätinvesteringar styrs av de toppar i nätkapacitet som genereras vid stora sportevenemang", skriver vd Karl Thedéen i anslutning till rapporten, och fortsätter:

"Vi räknar med att pandemin kommer att fortsätta att påverka oss på kort till medellång sikt. Det är ännu för tidigt att se slutet på pandemin och hur påverkan kommer vara på längre sikt. Samtidigt så finns det några positiva tecken, Kina och Hong Kong har nu börjat lätta på sina restriktioner och vår förhoppning är att vi återigen kan börja bearbeta de affärsmöjligheter vi ser där. Traditionella teleoperatörer, som är en stor del av vår kundbas, har generellt sett påverkats mindre av pandemin. TV-affären blir ännu viktigare i deras erbjudanden i en värld där social distansering för närvarande är den nya normen."


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561