NYHETSARKIVET
1 jun 2020 13:50
MPRT om att Granskningsnämnden fråntas prövning om intrång
Kulturminister Amanda Lind skrev i fredags att MO var enda instansen när det gäller att pröva anmälningar om intrång i privatliv även för tv, vilket innebär att Granskningsnämnden inte längre ska sköta denna del. Sedan årsskiftet har såväl public service-bolagen som TV4 beslutat att ingå i det sammanhållna, medieetiska system som går under Allmänhetens medieombudsman och Mediernas etiknämnd (tidigare Pressombudsmannen/Pressens opinionsnämnd).

Myndigheten för press, radio och tv har tidigt välkomnat branschens ansvarstagande initiativ vad gäller prövningen av intrång i den personliga integriteten.

- Det är angeläget för tilltron till programföretagen att innehållet i radio och tv kan bli föremål för en prövning oavsett vilken distributionsplattform som använts, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv, till TV-Nyheterna, och fortsätter:

- Det är regeringen som fattar beslut om sändningstillstånden för public servicebolagen, men Myndigheten för press, radio och tv beslutar om sändningstillstånd för bland annat TV4. När regeringen fattat beslutet om prövningen av privatlivsfrågor finns det anledning för myndigheten att se över frågan om var ansvaret ska ligga när det gäller de kommersiella företagen.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561