NYHETSARKIVET
2 jun 2020 13:49
Hovrätten ändrar dom i piracy-mål, men miljonskadestånd kvarstår
De två män som i tingsrätten dömdes för brott mot lagen om förbud mot viss avkodningsutrustning slipper i Hovrätten dagsböter. Skadeståndet på 1,5 miljoner kr till Canal Digital och Nent Group kvarstår dock.

"Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att den villkorliga domen inte ska vara förenad med dagsböter och att förverkandet av utbyte av brott om 200 000 kr upphävs. I övrigt gäller tingsrättens domslut", skriver man i domslutet.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561