NYHETSARKIVET
18 jun 2020 11:41
Fritzson om Net Insights tre steg för att förbättra positionen
I en presentations-intervju på Net Insights hemsida berättar nya vd:n Crister Fritzson om varför han tog jobbet, om Net Insights möjligheter och framtid. Och grunden ligger i att han under flera år varit styrelseledamot i Net Insight och förstår bolagets för- och nackdelar.

Om valet av Net Insight:

"Jag var intresserad av att gå in i ett mindre företag: SJ har över 6000 anställda. Jag ville också komma närmare marknaden och kunderna, och utveckla verksamheten mot framgång som ett team."

Om Net Insights möjligheter:

"Det finns möjligheter att förbättra vår position i befintliga kärnsegment genom att ytterligare förbättra vårt erbjudande och kommersiella genomförande. Dessutom finns det attraktiva marknadssegment som har högre tillväxt på grund av tekniska förändringar och förändrade kundkrav - till exempel relaterat till molnlösningar, internetbaserad transport och fjärr- eller distribuerad produktion. Vi borde kunna bygga starkare positioner i alla dessa segment."

Om planen framåt:

"I den första fasen kommer vi att sätta den interna grunden och riktningen. I följande fas kommer vi att stärka och komplettera vår produktportfölj ytterligare för att växa andelar och nå vår fulla potential på kärnmarknaderna. Sedan, i den sista fasen, kommer vi att expandera och växa i intilliggande marknadssegment."




TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561