NYHETSARKIVET
18 jun 2020 11:43
90 procent av svenskarna konsumerar rörlig bild varje dag
90 procent av Sveriges befolkning såg på rörlig bild varje dag 2019, att jämföra med 82 procent 2018. 58 procent ser tablålagd tv, 47 procent på streamat. Det visar Nodicoms senaste upplaga av Mediebarometern 2020 (som egentligen bygger på uppgifter om 2019).

"Under 2019 hade två tredjedelar av befolkningen, eller 63 procent, tillgång till en abonnerad strömningstjänst för tv (t.ex. Netfix). Lika stor andel hade tillgång till en abonnerad strömningstjänst för musik eller podcast (t.ex. Spotify). I båda fallen var tillgången högst i åldersgruppen 15 till 24 år och lägst i åldersgruppen 65 till 79 år. 51 procent av befolkningen hade tillgång till ett kanalpaket för tv. Här var skillnaderna mellan åldersgrupperna mindre påtaglig", skriver Nordicom i anslutning till rapporten.

Sammanfattning av rapporten:

41 procent använder Youtube varje dag och hela 79 procent är ute på sociala medier dagligen.

Den samlade användningstiden för medier uppgick till cirka sex timmar per dag (vissa medier kanske används samtidigt, som att man lyssnar på radio samtidigt som man läser morgontidningen, eller att man använder Facebook samtidigt som man tittar på Netflix).

Facebook är mest använda sociala mediet, men hos unga är det Snapchat och Instagram som gäller.

SVT var den mest använda nyhetstjänsten 2019.

Hela rapporten kan läsas här: Läs merTIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561