NYHETSARKIVET
22 jun 2020 13:48
Här är Telias nya koncernledning
När dagens aviserade förändringar trätt i kraft, troligtvis innan året är slut, kommer Telia Companys koncernledning att bestå av:

• Allison Kirkby, vd och koncernchef
• Douglas Lubbe, tillförordnat finanschef
• Jonas Bengtsson, Executive Vice President, chefsjurist och chef för Corporate Affairs
• Cecilia Lundin, Executive Vice President, chef för People & Brand
• Magnus Zetterberg, Senior Vice President, chef för Common Products & Services samt COO
• Markus Messerer, Senior Vice President, chef för Strategy/Innovation & Global Business
• Rachel Samrén, Senior Vice President, Chief External Affairs, Governance & Trust Officer
• Anders Olsson, Executive Vice President och chef för Telia Sverige
• Heli Partanen, Senior Vice President och chef för Telia Finland
• Stein-Erik Vellan, Senior Vice President och chef för Telia Norge
• Dan Strömberg, Senior Vice President och chef för LED
• Casten Almqvist, Senior Vice President och chef för TV & Media
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561