NYHETSARKIVET
22 jul 2020 11:26
Nent Groups siffror för andra kvartalet
Nedan följer Nordic Entertainments siffror för andra kvartalet 2020 i Mkr. Motsvarande period 2019 inom parentes.

Kvarvarande verksamheter
Nettoförsäljning 2 624 (3 566)
Organisk tillväxt -13,2% (5,8%)

Rörelseresultat före intressebolag och jämförelsestörande poster 156 (432)
Resultat från intressebolag 54 (2)
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 210 (434)
Jämförelsestörande poster 2 383 (-)
Rörelseresultat 2 594 (434)

Periodens resultat, kvarvarande verksamheter 2 517 (331)
Periodens resultat, avvecklade verksamheter -3 (17)
Periodens resultat, totala verksamheter 2 515 (348)
Resultat per aktie före utspädning (kr) 37,34 (5,17)

Justerat resultat från kvarvarande verksamheter 148 (333)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561