NYHETSARKIVET
22 jul 2020 11:32
Viaplay ökar, tillväxten går ner, besparingar väntar för Nent Group
Nordic Entertainment Groups målsättning att öka Viaplays abonnentbas med 600 000 under 2020 ser ut att gå i mål. Under andra kvartalet ökade tjänsten på med 206 000 nya kunder. Men samtidigt sjunker den organiska tillväxten för koncernen med 13 procent och försäljningen landar på 2 624 miljoner kr. det framgår av rapporten för Q2 som släppts i dag.

"Vår organiska försäljning minskade med 13% pga COVID-19 effekten på våra abonnent- och annonsintäkter. Viaplays starka abonnenttillväxt fortsatte under kvartalet med 206k nya betalande abonnenter. Viaplays intäkter minskade med 4% pga de tillfälliga prissänkningar som vi proaktivt genomförde i början av krisen för våra sportkunder. Priserna är nu tillbaka på normala nivåer och den underliggande utvecklingen för Viaplay är fortfarande mycket stark", skriver bolagets vd Anders Jensen i rapporten.

Nent avslöjar också att expansionen till Island och Baltikum bara är början. Inom fem år ska Viaplay finnas på ytterligare 15 marknader. Samtidigt fortsätter de stora besparingar som tidigare utannonserats. Cirka 300 miljoner kr har sparats under kvartalet av 900 miljoner kr som planeras för året.

"Resultatet före intressebolag och jämförelse-störande poster minskade kraftigt på grund av lägre intäkter från reklam och sport-abonnemang samt avkonsolideringen av Viasat Consumer. Vi har kostnadsfört återstående delar av de fotbollsligor som har startat, medan kostnader för sportevenemang som inte återupptagits under kvartalet kommer att tas från Kv3. Besparingarna från omstruktureringen som gjordes 2019 och de åtgärder vi tagit under 2020 uppgick till 300 Mkr under kvartalet och vi fortsätter att förvänta oss besparingar på över 900 Mkr under 2020", skriver Jensen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561