NYHETSARKIVET
16 sep 2020 13:36
Domstolen om VPN-nätverk: Vi kan inte dra säkra slutsatser
Pirate Bay har köpt tjänster av svenska VPN-leverantören OVPN, vilket gjort att SF och Nordisk Film riktat ett informationsföreläggande mot OVPN, som TV-Nyheterna skrev om igår. Patent- och marknadsdomstolens beslut att neka detta låter så här:

"Det går enligt domstolen inte att med utgångspunkt i utlåtandena, som innehåller ett antal osäkerhetsmoment, dra några säkra slutsatser om OVPN:s tillgång till de uppgifter ansökan om informationsföreläggande avser. Inte heller övrig utredning medger några sådana slutsatser. Mot OVPN:s bestridande utgör enligt domstolen utredningen i ärendet inte tillräcklig bevisning för att OVPN har tillgång till de uppgifter sökandena begärt ska lämnas ut. Sökandenas ansökan om informationsföreläggande ska därför avslås."

VPN-nätverken är en stor gråzon där många undgår granskning för bruk av olagligt förvärvat innehåll.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561