NYHETSARKIVET
16 sep 2020 13:37
TV-leverantörer har svårt att kontrollera kunders videokvalitet
Streamingtjänster beroende av tredjepart-cdn eller multipla cdn har svårt att se och kontrollera kundernas videokvalitet i realtid. Det är ett av resultaten av en undersökning som Edgeware gjort i samarbete med streamingexperten Dan Rayburn. 30 procent av leverantörerna saknar visibilitet. Dålig kvalitet av sändning är en av huvudorsaker för kunder att överge en tjänst.

"Vi gjorde undersökningen för att bättre förstå våra kunder när det gäller QoE-problem. Att ungefär hälften av undersökningens deltagare bekräftar att de skulle vilja övervaka och styra sin infrastruktur och tittarnas upplevda kvalitet inom ett tidsspann på 1-3 sekunder, pekar på att många streaming-TV-leverantörer i branschen önskar QoE-visibilitet och styrning i realtid. På Edgeware är vi fast beslutna att leverera verktyg och resurser för att kunna erbjuda visibilitet och kontroll av videodistribution med mycket hög detaljgrad. Därför samarbetade vi i detta projekt med streaming-media-experten Dan Rayburn, vars råd, expertis och branschkunnande visade sig mycket värdefulla", säger Edgewares affärsutvecklingschef Peter Sergel om studien.

Hela rapporten finns att ladda ner på Edgewares hemsida.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561