NYHETSARKIVET
22 sep 2020 13:49
Public service fälls för "hyllningsfilm” av Hare Krishna-rörelsen
Granskningsnämnden fäller UR:s dokumentär om Hare Krishna, samt programserien om Himalaya, då de strider mot kravet på opartiskhet. Dessutom fälls SVT för ett inslag i Rapport om Thailands besöksnäring.

Värst går Granskningsnämnden åt dokumentären om Hare Krishna, då det visades sig att producenterna hade koppling till rörelsen och filmen mest liknar en hyllning än ett dokument. UR anser att programmet överensstämmer med krav på opartiskhet, men Granskningsnämnden skriver:

"Det framgick av dokumentärens inledning att utgångspunkten var att skildra Hare Krishna och rörelsens grundare. Programmet var dock närmast en hyllningsfilm till rörelsen där de som intervjuades och medverkade i dokumentären i stort var anhängare och där programmets producenter hade koppling till rörelsen. Detta kan accepteras om utgångspunkten görs tydlig för publiken. Någon introduktion eller annan information till tittarna om detta förekom dock inte. Eftersom en sådan programpresentation saknades strider sändningen mot kravet på opartiskhet."

Även när det gäller inslaget om Himalaya och Tibet vidhåller SVT att det överensstämmer med kravet på saklighet, men enligt Granskningsnämnden inkom rättelse om vissa fakta i inslaget för sent.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561