NYHETSARKIVET
12 nov 2020 14:01
Gaming, förvärv och helhetslösningar ska ge SMG tillväxt
I och med årets andra kvartalsrapport 2020 meddelade Shortcut Media Group inriktningsbeslut att dubbla verksamhetens storlek inom två år. Detta innebär en årsomsättning om 120 miljoner kr. Detta efter att SMG under 2020 vunnit flera nya kunder och avtal, samt rekryterat från bland annat Chimney och Nent.

Tredje kvartalet visar en minskad nettoomsättning om 22 procent, från 13,4 miljoner Q3 2019 till 10,5 miljoner kr. Samtidigt är resultatet bättre och ligger nu bara på -571 000 kr.

Nu listar SMG de tillväxtområden som produktionsbolaget ser: Gaming, Contentproduktion & distribution, Live/studio, samt Helhetslösningar med större, långsiktiga ramavtal. Dessutom ser de stor möjlighet till tillväxt genom förvärv:

"Marknaden för filmkommunikation och online video är fragmenterad. Det skapar goda möjligheter för en förvärvsstrategi. SMG har historiskt gjort sex framgångsrika förvärv och är därmed ett av de bolag i branschen med starkast track record av strukturaffärer. Till följd av Covid-19 har ovanligt många förvärvsmöjligheter uppstått. I skrivande stund tittar SMG därför på ett antal förvärvskandidater. Vi arbetar t.ex. med indikativa bud på bolag som tillsammans omsätter ca 50 Mkr", skriver SMG idag i ett pressmeddelande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561