NYHETSARKIVET
12 nov 2020 14:01
TV4 har avslutat utredningen kring kritiserad chef
Det har blåst en del i TV4-huset sedan Louise Ekman sade upp sig efter bara två månader som PR-chef. Stort missnöjde har rapporterats bland anställda, riktade mot en specifik chef. Men från TV4-ledningen och HR-ansvariga har det varit tyst. Nu har utredningen avslutats internt, i alla fall om vi ska tro information på TV4:s intranät som Aftonbladet kommit över:

"HR har i samverkan med fack och skyddsombud hanterat ärendet enligt våra policyer och rutiner, och utredningen är avslutad. I övrigt kan jag inte kommentera personalärenden. Det handlar om sekretess och integritet för alla inblandade, och vi informerar aldrig om sådant på personnivå. Både när man hör av sig och anmäler något eller blir föremål för en anmälan ska man vara säker på att det man berättat om stannar hos oss. Det tror jag att alla kan förstå", står det i meddelandet.

TV-Nyheterna har flera gånger sökt TV4:s HR-chef Åsa Barsness utan att få någon kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561