NYHETSARKIVET
13 nov 2020 13:52
Ansökningstiden satt till 26 november för produktionsstöd
Som TV-Nyheterna skrev om i oktober har Filminstitutet fått 375 miljoner av regeringen att fördela bland produktionsbolag. ”För att minimera de negativa effekterna av covid-19, för att säkra återväxten inom branschen samt möjliggöra en framtid för svensk film- och tv-produktion utlyser Filminstitutet idag första delen av stöd riktade till produktionsledet”, skriver de och ger en tidsgräns till 26 november för första ansökningar.

Vad gäller tv-serier gäller dessa riktlinjer:

"Stödet kan sökas av etablerade svenska produktionsbolag med film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och som drabbats av utökade kostnader och uteblivna produktionsincitament. Med svenskt produktionsbolag avses en juridisk person som har sitt säte i Sverige eller utländskt företags filial som är registrerad hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. För detta krisstöd definieras dramaserie som manusbunden dramaserie på minst 3 episoder á 15 minuter."

För detta kan man söka:

Utökade covid-19-relaterade kostnader i produktionen
Extrakostnader i samband med oplanerat byte av inspelningsland
Fördyrande kostnader med anledning av uteblivet produktionsincitament
Tidigare finansiering som uteblivit och som kan bekräftas genom dokumentation via ett LOC/tilläggsavtalTIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561