NYHETSARKIVET
17 dec 2020 14:08
MPRT ges möjlighet till mer stöd för lokal journalistik
Myndigheten för press, radio och tv har, via ett beslut i dag av regeringen, fått bättre möjlighet att ge långsiktigt stöd åt lokal journalistik i hela landet. Det meddelar myndigheten idag.

"För att främja långsiktigheten och förbättra förutsebarheten för journalistisk bevakning av svagt bevakade områden föreslog regeringen i budgetpropositionen 2021 att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ges möjlighet att kunna fördela stöd för lokal journalistik för fleråriga insatser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förordningsändringen är en följd av förslaget och innebär ett tillägg om att stödet för lokal journalistik får beviljas för en insats under högst tre år", skriver MPRT i ett pressmeddelande.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561