NYHETSARKIVET
17 dec 2020 14:09
Sappa och Sydantenn om vad som ligger bakom rättstvisten
Som TV-Nyheterna kunde berätta tidigare i veckan har Sappa lämnat in en stämningsansökan mot Connect TV, som ägs av Sydantenn - och som i sin tur numera ingår i Operatörsklustret. Sydantenn bestrider i svaromål samtliga yrkanden. Men vad ligger egentligen bakom konflikten. Handlar det bara om att Connect TV av Sappa anses ha redovisat fel antal hushåll.

- För att hantera de avtalsmässiga förändringar som ett avslutat samarbetsavtal innebär, har bolagen nått vissa överenskommelser, bland annat gällande rätten till revision, ett viktigt verktyg då stora avtal avslutas och efterlevnaden skall kontrolleras. Koncernen följer till fullo alla ingångna avtal, både med Sappa och övriga parter på marknaden, säger Tommy Sitsas när TV-Nyheterna frågar varför de inte vill släppa in oberoende revisorer.

Men Sappa säger sig ha tydliga indikationer på att Sydantenn/Connect-TV konsekvent underrapporterar antalet hushåll hos det allmännyttiga bostadsbolaget MKB i Malmö.

- I korthet betyder det att Sydantenn/Connect-TV får betalt av MKB för ett långt högre antal hushåll än man själv rapporterar och betalar för till Sappa. I förlängningen är den största förloraren programbolagen, som har den absoluta merparten av intäkterna, säger Sappas vd Hasse Svensson till TV-Nyheterna.

Enligt Sappa handlar det om att de har skyldigheter gentemot alla programbolag, som då återspeglas i Sappas avtal med exempelvis Sydantenn. Detta innebär bland annat att se till att Sappas kunder gör rätt för sig. Sappa säger till TV-Nyheterna att de informerade Sydantenn/Connect om att de ville genomföra en revision redan i slutet av 2019.

- Redan då fanns misstankar om underrapportering. Den revisionen har Sydantenn obstruerat sedan dess, vilket kulminerade i att den oberoende revisorn nyligen tvingades avbryta sin granskning då Sydantenn/Connect-TV vägrat förse revisorn med relevant material. Således kan Sappa - och framförallt programbolagen - inte med säkerhet veta omfattningen av underrapporteringen. Sappa kommer göra allt i sin makt för att sanningen skall komma fram, och att man gör rätt för sig, säger Hasse Svensson.

"Connect TV:s månadsvisa redovisning till Sappa av ett lägre antal hushåll jämfört med vad Connect TV fakturerat MKB för, har varit uppsåtlig", står det i stämningen. Hur ser Sydantenn på det?

- Åter, koncernen har följt, och kommer att följa, alla ingångna avtal och överenskommelser, både med Sappa och övriga parter på marknaden.
Vi kan bara beklaga att en fråga som hade kunnat lösas på tjänstemannanivå, nu skall behöva belasta en svensk tingsrätt. Vi ser fram emot tingsrättens prövning, säger Tommy Sitsas.

Till saken hör att Sappa och Sydantenn, som nu ingår i vad de vill kalla Sveriges femte operatör: Operatörsklustret, har gått ifrån att vara samarbetspartner till konkurrenter. Tror ni i Operatörsklustret att det faktum att ni nu har egna avtal med TV4 och Allente, och inte behöver gå via Sappa, har med den mer spända relationen att göra?

- På mindre än ett år har den svenska TV-marknaden stöpts om i grunden, där nu viktiga rättigheter som exempelvis NENT-rättigheter kan nås via flera kanaler, vilket bör vara både sunt och till gagn för marknadens mindre aktörer, säger Sitsas och lämnar öppet för tolkning.

På Sappa är de dock övertygade om att den underrapportering som är grund i stämningsansökan bara är toppen av ett isberg. Men sörjer samtidigt att det tidigare samarbetet ska sluta så här.

- Sydantenn har alltid varit en stor och viktig kund till Sappa, och det är väldigt ledsamt att det landar i rättssalen. Ibland vinner man affärer och kunder, och ibland förlorar man. Därtill tar en relation ofta olika vägar beroende på vilket fokus man har, och även det ändras med årens lopp. Sappa har idag fokus på andra tjänster än enbart tv, och så är det säkert hos flera av våra partners. Det är spelets regler, men återigen är det aldrig i rättssalen som man vill sluta, avslutar Hasse Svensson.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561