NYHETSARKIVET
18 dec 2020 14:01
Filminstitutet fördelar 250 miljoner av regeringens kulturmiljard
Regeringen har idag beslutat om fördelning av den redan aviserade miljard som budgeterats till kultursektorn. 250 miljoner kr kommer Svenska Filminstitutet att få ansvar för och de nämner såväl film- som dramaområdet som hårt ansatt i dagens pressmeddelande.

"Nu fortsätter vi den nära dialog vi har med representanter för branschorganisationer och andra branschföreträdare, för att säkerställa att krisstödet ger rätt effekt", säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, i en kommentar.

Förutom denna kulturmiljard har regeringen redan beslutat om ytterligare 500 miljoner kr i början av 2021.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561