NYHETSARKIVET
18 dec 2020 14:03
Ungas tv-skärmande domineras av innehåll från tv-husen
När unga, 15-24 år, använder den stora tv-skärmen kommer innehållet inte främst från Netflix och Youtube. Istället är det de stora tv-husens innehåll som dominerar. Och TV4 ligger här främst, följt av Nents kanaler. Det framkommer av siffror från MMS-rapporten Sänt och Streamat.

"Det viktigaste i denna mätning är att den lyfter fram den styrka som det innebär för TV-husen att kunna erbjuda ett programutbud som tittarna vill se via flera kanaler och tjänster. När tittarna själva kan välja vad man vill se och när man vill titta så bidrar det till att bygga mycket tittande. Det handlar alltså inte om antingen linjärt eller on demand utan istället om att låta tittarna själva avgöra vad de vill se vid varje given tidpunkt. Det är inte antingen det ena eller det andra för tittarna. Det är både och som gäller. Man väljer utifrån sina behov och dessa varierar från gång till gång. Därför handlar det om att vara valbar vid så många tillfällen som möjligt", säger MMS vd Magnus Anshelm i en kommentar.

Antal minuter i snitt per dygn, 15-24 år:

TV4 11,1
Nent 9,7
Netflix 9,5
SVT 7,8
Youtube 6,6
Discovery 4,2

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561