NYHETSARKIVET
5 feb 2021 13:51
TDC har tappat 140 000 tv-kunder det senaste året
Under det senaste året har TDC tappat 140 000 tv-kunder, 93 000 bredbandskunder och 32 000 mobilkunder. På tv-marknaden innebär det att man tappat 211 000 kunder på två år, motsvarande 17 procent av kundstocken.

Trots att TDC tappat kunder inom i princip alla delar av slutkundsverksamheten levererar bolaget i dag ett Q4-resultat som man själva säger är förväntat. Bolagets totala omsättning minskade under kvartalet med 5,3 procent varav slutkundsverksamheten Nuuday stod för en nedgång på 5,6 procent. Koncernens omsättning sjönk till 4 055 (4 284) miljoner DKK medan Nuudays omsättning sjönk till 3 732 (3 955) miljoner DKK.

Den enda siffra som är positiv i resultaträkningen är ebitda-resultatet som ökat med 0,4 procent till 1 504 (1 498) miljoner DKK.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561