NYHETSARKIVET
23 feb 2021 14:15
Net Insight ökade omsättningen och minskade förlusten Q4 2020
Nettoomsättningen ökade 2,2 procent under Net Insights sista kvartal 2020, trots pandemin, och landade på 107,5 miljoner kr. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 8,4 procent jämfört med 2019. Rörelseresultat – 4 miljoner kr på grund av utmanande marknadsläge, men minskat jämfört med 2019. I vd-ordet skriver Crister Fritzson att de "har genomfört ett stort antal förbättringsåtgärder och vi börjar se positiva effekter för såväl produktutveckling som försäljning och intern effektivitet".

"Livesport har under kvartalet i stort kunnat ske som planerat. Dock har osäkerheten kring större planerade events fortsatt under Q4 och in i det nya året. Vår tidigare bedömning, att bolaget kommer påverkas negativt av effekterna av pandemin under första halvåret 2021, kvarstår. Dock börjar marknadens aktörer anpassa sig till de nya förutsättningarna, med ökat intresse förmolnlösningar och ökad efterfrågan på distans-produktion som ett resultat", skriver Fritzson vidare.

En längre intervju med Crister Fritzson kommer i morgondagens nyhetsbrev.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561