NYHETSARKIVET
24 feb 2021 13:41
SMG landar stabilt efter svårt år, ser offensivt på framtiden
Fjärde kvartalet 2020 minskade nettoomsättningen för Short Cut Media Group med 14 procent till 15,8 MSEK. EBITA landade på 403 000 kr. För helåret 2020 redovisar SMG 2,4 MSEK i EBITA-resultat.

"Med strikta restriktioner, inställda evenemang och försiktiga marknadsinvesteringar kommer marknaden fortsätta att vara trög för många aktörer i vår bransch första halvåret 2021. I den miljön är våra nyvunna, långsiktiga ramavtal en enorm trygghet. Att vi dessutom vänt till nettokassa under 2020 ger oss en perfekt position för att nu satsa offensivt under 2021 och framåt. Enligt den tillväxtplan som publicerades i november ska SMG fördubbla verksamhetens storlek och i årstakt minst omsätta 120 Mkr, med ett EBITA-resultat i spannet 6-12 Mkr, under 2022. Förutom genom organisk tillväxt kommer vi med start i år att öka tempot för strukturaffärer betydligt", skriver Anders Brinck i vd-ordet.

Bond Street Film, del av Short Cut Media Group, meddelar samtidigt idag att de har vunnit uppdrag till värde av 1,8 miljoner kr. Uppdragen rör informations- och utbildningsfilmer för nordiska marknaden. Under gårdagen meddelades att även systerbolaget Oddway Film Television tog in nya affärer för 1,3 miljoner kr.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561