NYHETSARKIVET
24 feb 2021 13:42
Bambuser Q4: Intäkterna fortsätter växa bredvid miljonförluster
Nettoförsäljningen för Bambusers sista kvartal 2020 fortsätter starkt uppåt till 13,8 MSEK (0,9) och totala intäkter landar på 20,6 MSEK. EBIT för samma period visar dock -41,6 MSEK.

"I början av 2021 slutförde vi en riktad nyemission på 500 MSEK med ledande investerare Anders Holch Povlsen. Herr Povlsen, som är en framgångsrik detaljhandelsentreprenör, behöver ingen ytterligare introduktion, men det skulle vara en underdrift att inte nämna vad det innebär att ha förtroendet för en av världens mest respekterade återförsäljare och detaljhandelsinvesterare", skriver Maryam Ghahremani i vd-ordet.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561