NYHETSARKIVET
4 mar 2021 13:42
Hur kommer den digitala väggen att förändra vår vardag?
Den digitala väggen spås bli stor del av digitaliseringen av vardagen i framtiden. Inte bara ersätta det vi nu kalla tv:n. Nu kommer en avhandling signerad Morteza Abdipour på Designhögskolan om potentiella konsekvenser när våra väggar täcks av digitalt e-papper.

"Mitt mål är att skapa medvetenhet för framtidens designers, teknikföretag och människor. Genom att vi tar in den digitala väggen i våra vardagsrum kommer den gradvis att forma oss och vårt dagliga beteende, precis som smartphonen har gjort. Med en sådan kraftfull teknik i våra hem kommer vi att börja förändra så mycket. Inte bara saker och inredning, utan även vårt beteende och i förlängningen kanske också våra värderingar. Målet med min forskning är att synliggöra dessa potentiella osynliga förändringar så att vi kan anpassa oss på bästa sätt", säger Abdipour.

Hela avhandlingen kan läsas här: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527996/FULLTEXT01.pdf

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561