NYHETSARKIVET
4 mar 2021 13:44
Motioner om renodlat och nedbantat SVT avslås av riksdagen
Riksdagen avslog under gårdagen ett 30-tal motioner som rör tv i allmänhetens tjänst. Flera av dessa (från M, KD och SD) vill antingen att public service-uppdraget ska ”renodlas”, ”reformeras och bantas” eller ha ett ”smalare uppdrag”. Dessa motioner avslås med hänvisning till innevarande sändningstillstånd 2020-2025.

"Utskottet välkomnar därför att programföretagens huvudsakliga uppdrag, enligt innevarande sändningstillstånd, är att erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper. Målsättningen bör enligt utskottet fortsätta att vara att erbjuda en programverksamhet med hög kvalitet och relevans i ett starkt föränderligt medielandskap. Det är sedan upp till programföretagen att inom sändningstillståndets ramar utforma en programverksamhet som balanserar bredd och djup, som är relevant för alla och inte primärt maximerarantalet tittare eller lyssnare", skriver kulturutskottet bland annat.

Vidare avslås motion om stärkt oberoende för public service (från L), där utskottet hänvisar till insatser som redan gjorts. Detta gäller bland annat förvaltningsstiftelsens sammansättning. Dessutom avslås bland annat yrkanden om geoblockering och nyhetssändningar i Norden med hänvisning att lagstiftningsarbete på området pågår.

"Utskottet har följt frågan om geoblockering under en längre tid. Utskottet ser därför mycket positivt på att regeringen nu aviserar en proposition i mars 2021 med förslag till lagändringar med anledning av det EU-direktiv som antogs i april 2019och som syftar till att förbättra gränsöverskridande tillgång till radio-och tv-program. En ny ursprungslandsprincip inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska omfatta att radio- och tv-företag frivilligt gör vissa program tillgängliga i playtjänster. Företagen ska endast klarera de rättigheter som krävs för att göra program tillgängliga i det land där företagen huvudsakligen är etablerade. Sändningar som avses är alla radioprogram samt nyhets- och aktualitetsprogram på tv. Programmen ska vara egna produktioner som produceras av radio- eller tv-företaget med egna resurser, inklusive offentliga medel. Beställda produktioner och samproduktioner samt idrottsevenemang omfattas inte av ursprungslandsprincipen."

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561