NYHETSARKIVET
5 mar 2021 13:34
Regeringen föreslår mer gränsöverskridande regler för vod
Regeringen föreslår nya regler på upphovsrättsområdet, detta för att förbättra tillgång till radio- och tv-program inom EU och EES. En ny ursprungslandsprincip föreslås även för vissa tv-program i playtjänster och att avtalslicens för vidaresändning blir teknikneutral.

"Tillgång till radio- och tv-program från andra EES-länder främjar kulturell och språklig mångfald och utgör en viktig informationskälla. De förslag som regeringen nu går fram med är viktiga för konsumenter och kommer att underlätta för radio- och tv-företag", säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om förslaget.

Regeringens förslag, via EU-direktiv, betyder att de rättigheter som krävs för vissa program i playtjänster nu endast behöver godkännas i det land där tv-bolaget i huvudsak är etablerat.

Lagrådssremissen kan läsas här: Läs mer

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561