NYHETSARKIVET
10 mar 2021 13:45
Tankesmedjan Tiden Rapport: Högerfront mot public service
Tankesmedjan Tiden har idag släppt den nya rapporten Högerfront mot public service, med underrubriken Vad vill de tre högerpartierna med SVT, SRT och UR? Här går de bland annat igenom påståenden om att public service är vänstervridet, samt noggranna genomgångar kring vad partierna SD, KD och M egentligen vill med public service.

"Det pågår en politisk kamp om public service. Kampen handlar om dess roll, funktion och struktur. På ena sidan står de som anser att ett brett public service har en viktig roll att fylla i en tid där medieutbudet annars präglas av kom-mersialisering, nedläggningar och en snabb övergång till sociala medier från användarnas och annonsörernas sida. En tid då det är svårt att ta betalt för journalistik och många orter i Sverige är vita fläckar på journalistikens karta. På andra sidan står de som vill montera ned den roll public service haft under hela den period om cirka 100 år som det funnits först radio och sedan tv. De vill antingen att uppdraget ska smalna av, bara nyheter och samhällsinformation, eller också lägga ned helt", skriver rapportens huvudman Jesper Bengtsson i en inledande text.

Rapporten finns att läsa här: Läs mer

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561