NYHETSARKIVET
11 mar 2021 13:57
Regeringen instämmer i Riksrevisionens rekommendationer om Mprt

Regeringen har idag tagit beslut gällande Riksrevisionens rapport om Granskningsnämndens granskning av public service. I skrivelsen instämmer regeringen i övergripande slutsatser och menar att de anser följa Mprt:s arbete med de rekommendationer som lämnats.

"Granskningsnämnden för radio och tv är en aktör med en viktig funktion som bidrar till att public service-verksamheten följs upp och granskas samtidigt som oberoendet upprätthålls vilket stärker förtroendet för public service. Riksrevisionens slutsats att granskningen fungerar bra är därför av stor betydelse", säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i en kommentar.

Rekommendationerna är:

- Ta fram en plan med en tydlig beskrivning av mål och medel för att korta granskningsnämndens handläggningstider. Planen bör utgå från en systematisk analys av de faktorer som påverkar handläggningstiderna under handläggningsprocessens olika faser.
- Utveckla motiveringarna i de beslut som fattas av en ordförande, utan nämndsammanträde, för att öka förståelsen för nämndens beslut hos anmälare och allmänhet.
- Uppdatera praxissamlingarna oftare, för att göra det lättare för programföretagen att göra rätt.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561