NYHETSARKIVET
21 maj 2021 12:56
Danska Njord Firm får rätt i överklagande mot Telia
Amerikanska Mile High Distribution har, via danska Njord Law Firm, yrkat om att Patent- och marknadsöverdomstolen ska besluta om säkerhetsåtgärd enligt ärendedelagen och förbjuda Telia att förstöra uppgifter om användare av ip-adresser. PMÖD har ändrat tidigare avslag och beviljat den sökta säkerhetsåtgärden då man anser att det är viktigt att uppgifterna finns kvar vid slutgiltig prövning i frågan.

"Patent-och marknadsöverdomstolen upphäver det överklagade beslutet och förbjuder Telia Sverige AB, för tiden till dess ärendet i Patent-och marknadsdomstolen avgjorts eller annat beslutas, vid vite om 200000 kr att förstöra information om namn på och adresser till de abonnenter som var registrerade som användare av de IP-adresser som anges i bilaga 1 till Patent-och marknadsdomstolens beslut och för vilka Telia anges som internetleverantörvid de tidpunkter som anges i anslutning till respektive IP-adress", skriver PMÖD i sitt beslut.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561